Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Coffee Creative Studio

Categories Navigation Menu

DNK Beheerliggaam / DNC’s Governing Body

Met ‘n doelgerigte Beheerliggaam en personeel is DNK een van die beste skole in Durban.

With the commited Governing Body and staff DNC is one of the best schools in Durban.

DNK se Beheerliggaam lede:-

Voor: Mev. M. Höbel (Skoolhoof); Mnr. J. van Rooyen (Voorsitter), Mev. T. Janse van Rensburg

Agter: Ds. W. Cronje; Mev. L. Schoeman; Mnr. C Putter; Mnr. V. Bovey; Mev. M. Kraay: Dr. D. Ferreira; Mnr. J. Herbst en Mev. N. Pretorius

DNC’s Governing Board members:-

Front: Mrs. M. Höbel (Skoolhoof); Mr. J. van Rooyen (Voorsitter), Mrs. T. Janse van Rensburg

Back: Ds. W. Cronje; Mrs. L. Schoeman; Mr. C Putter; Mr. V. Bovey; Mrs. M. Kraay: Dr. D. Ferreira; Mr. J. Herbst and Mrs. N. Pretorius

 

Share