Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Coffee Creative Studio

Categories Navigation Menu

Kultuur

CHOIR / KOOR

We have a Junior Primary, Senior Primary and a High school choir . We practice throughout the year to take part in a variety of events throughout the year.

Ons wissel elke jaar af tussen twee groot geleenthede – een jaar ‘n musiekproduksie en die ander jaar ‘n musiekaand. Tydens hierdie geleenthede wys ons ook ons solo-talent af.

We had a very successful play in 2010 called “Ramahlahla and Julia” – a musical that was enjoyed by both learners and the audience. The choir allows learners to explore their creative side and to have great fun at the same time.

DEBATE

A debating programme was started in 2010. We have a debating society meeting once a term for the first three terms of the year.

Ons neem deel aan debatte teen ander skole. Hier is jou kans om jou sê te sê!

Speaking your mind is the name of the game in this debating society!

EKO-KLUB

Die Eko-klublede ontmoet sekere Vrydae-middae na skool en gaan maak die Mangrove moerasse skoon tussen 14:00 en 15:00. Terselfdetyd leer almal meer van die natuur en hul omgewing. Die Ezemvelo Parkeraad het ons telkens verseker van hul waardering. Durban-Noord Kollege het die moerasse “aangeneem” sedert die klub se stigting in 2008.

Die Eko-Klub het ook in 2008 en in 2009 deelgeneem aan ‘n kompetisie, geloots deur Ezemvelo, en albei die jare het ons die eerste prys van R10 000 ontvang . Daarmee het ons rekenaars vir die skool aangekoop. Ons het ook die afgelope twee jaar ander gelde ontvang vir ons goeie werk by die ekoklub.

Ons gaan ook op uitstappies, bv. die Umgeni Voëlpark, die kwekery en by Sea World. Ons was gelukkig om verlede jaar vir ‘n naweek te gaan kamp en het geleer van indringerplante tot boogskiet.

Die President van ons klub van 2011, Philip Strydom, was aangewys as jeugambassadeur om ons land te verteenwoordig by Copenhagen se klimaatsveranderingskongres in 2010. Weens onvoorsiene omstandighede kon hy dit nie bywoon nie!

Verder plant ons bome op “Arbor Day, maak strande skoon op “National Marine day” en probeer leerders aanmoedig om deur middel van hul uitrustings op “Sivvie dae” “bioversiteitsdag” te vier. Ons wil graag elke jaar gaan kamp indien moontlik.

THE ENGLISH DEPARTMENT

The English Department takes the matrics to an annual production of their set drama, normally performed at the Playhouse.

CULTURE DAYS /EVENINGS

Kultuuraande of dae vind plaas gedurende die jaar waartydens ons die verskillende kulture van ons skool beter kan leer ken en verstaan.

Hierdie inhoud is ook beskikbaar in: English