Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Coffee Creative Studio

Categories Navigation Menu

Akademie

AKADEMIESE BELEID

 •  AFWESIGHEDE EN ALLE WERK NIE INGEHANDIG NIE (ALGEMEEN)
  Die onus berus by die leerder om te verseker dat hy/sy alle werk inhaal en inhandig, wat gedurende sy/haar afwesighede, agter geraak het.
 • ONGESKRYFDE TOETSE
  Indien ‘n leerder afwesig is vir ‘n toets, benodig hy/sy ‘n doktersbrief. Indien die ouer nie persoonlik kontak maak met die Graadmentor of die Hoof, op die dag van afwesigheid nie, en geen doktersbrief word ingehandig nie, sal daar ‘n nul punt toegeken word.Indien ‘n leerder vir minder as 2 dae met ‘n doktersbrief afwesig is, sal die leerder die toets skryf op die eerste dag wat hy/sy terugkeer skool toe.Indien ‘n leerder afwesig is vir 3 dae of meer met ‘n doktersbrief, moet hy/sy met ‘n doktersbrief by die Graadmentor aanmeld, die eerste dag terug by die skool, sodat datums vir ongeskryfde toetse bepaal kan word.
 • TAKE /WERKSTUKKE /PROJEKTE NIE INGEHANDIG, MONDELING NIE GEDOEN NIE
  Indien ‘n leerder afwesig is op die dag wat die werk ingehandig moet word , word daar verwag dat hy/sy die werk onmiddellik sal inhandig op die eerste dag wat hy/sy terugkeer skool toe, ongeag of die betrokke vak op sy/haar rooster verskyn. Andersins sal ‘n nulpunt toegeken word.Geen werk sal aanvaar word na die vasgestelde datum nie. Leerders moet ‘n werkskedule beplan en organiseer sodat alle werk voltooi is op vasgestelde datums. Enige werk wat nie betyds ingehandig word nie sal geen punte voor toegeken word nie.Mondelinge moet die eerste dag terug by die skool met die betrokke vakonderwyser gereël word. Geen reëlings, geen punte.

 

Vakke

GR 8 / 9

 • TGKA Afrikaans Hooftaal/Afrikaans 1ste addisioneel
 • TGKE Engels Hooftaal/Engels 1ste addisioneel
 • SW/SS Sosiale Wetenskappe/Social Sciences
 • TEG Tegnologie/Technology
 • WGW Wiskunde/Mathematics
 • NW/NS Natuurwetenskappe/Natural Sciences
 • KK/AC Kuns en Kultuur/Art & Culture
 • EBW/EMS Ekonomiese en Bestuurswetenskappe/Economic & Management Sciences

GR 10 – 12 VERPLIGTEND / COMPULSORY

 • AFRHL/AFRFA
 • ENGHL/ENGFA
 • MATH/MLIT
 • LIFEGR 10
 • PHSC/BSTD/CATN
 • ACCN/GEOG
 • LFSC/GRDS/VSLA

GR 11

 • PHSC/BSTD/CATN
 • LFSC/GRDS
 • ACCN/GEOG/VSLA

GR 12

 • PHSC/BSTD/VSLA
 • LFSC/GRDS/CATN
 • ACCN/GEOG

GR 12 Eksamen Resultate

 • 1998 – 2004 = 100%
 • 2005 – 99%
 • 2006 – 100%
 • 2007 – 99%
 • 2008 – 100%
 • 2009 – 100%
 • 2010 – 99%
 • 2011 – 100%
 • 2012 – 100%
 • 2013 – 100%
 • 2014 – 98%
 • 2015 – Huidige Jaar

Hierdie inhoud is ook beskikbaar in: English